Thiết kế nội thất spa Thuý Hạnh

Thiết kế nội thất spa Thuý Hạnh

04/10/2016

Dự án: Thiết kế nội thất spa Thuý Hạnh

Chủ đầu tư: Chị Hạnh

Địa chỉ: Tầng 2 Salon auto Bảo tín-Đường Phạm Hùng-Hà Nội

Thiết kế : Nội thất xanh

thiet-ke-noi-that-spa-thuy-hanh-01

thiet-ke-noi-that-spa-thuy-hanh-02

thiet-ke-noi-that-spa-thuy-hanh-03

Hành lang

thiet-ke-noi-that-spa-thuy-hanh-04

thiet-ke-noi-that-spa-thuy-hanh-05

Phòng Khám kết hợp tư vấn

thiet-ke-noi-that-spa-thuy-hanh-06

thiet-ke-noi-that-spa-thuy-hanh-07

thiet-ke-noi-that-spa-thuy-hanh-08

Phòng massage 01

thiet-ke-noi-that-spa-thuy-hanh-09

thiet-ke-noi-that-spa-thuy-hanh-10

thiet-ke-noi-that-spa-thuy-hanh-11

thiet-ke-noi-that-spa-thuy-hanh-12

Phòng massage 02

thiet-ke-noi-that-spa-thuy-hanh-13

thiet-ke-noi-that-spa-thuy-hanh-14

thiet-ke-noi-that-spa-thuy-hanh-15

thiet-ke-noi-that-spa-thuy-hanh-16

Phòng massage 03

thiet-ke-noi-that-spa-thuy-hanh-17

thiet-ke-noi-that-spa-thuy-hanh-18

thiet-ke-noi-that-spa-thuy-hanh-19

thiet-ke-noi-that-spa-thuy-hanh-21

thiet-ke-noi-that-spa-thuy-hanh-20

Phòng massage 04

thiet-ke-noi-that-spa-thuy-hanh-22

thiet-ke-noi-that-spa-thuy-hanh-23

thiet-ke-noi-that-spa-thuy-hanh-24

Phòng massage 05


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *