Thiết kế nội thất Silk Spa

Thiết kế nội thất Silk Spa

05/10/2016

Dự án: Thiết kế nội thất Silk Spa

Chủ đầu tư: Chị Huyền

Địa chỉ: 185 Phố Đội cấn-Hà Nội

Thiết kế và thi công: Nội thất xanh

thiet-ke-noi-that-silk-spa-01

thiet-ke-noi-that-silk-spa-02

thiet-ke-noi-that-silk-spa-03

Phòng Reception

thiet-ke-noi-that-silk-spa-04

thiet-ke-noi-that-silk-spa-06

thiet-ke-noi-that-silk-spa-05

 

thiet-ke-noi-that-silk-spa-07

Phòng Massage tầng 02

thiet-ke-noi-that-silk-spa-08

thiet-ke-noi-that-silk-spa-09

thiet-ke-noi-that-silk-spa-10

thiet-ke-noi-that-silk-spa-11

Phòng Massage tầng 03

thiet-ke-noi-that-silk-spa-12

thiet-ke-noi-that-silk-spa-13

thiet-ke-noi-that-silk-spa-14

Phòng Nail


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *