Thiết kế nội thất spa Serene Hàng Bè

Thiết kế nội thất spa Serene Hàng Bè

21/12/2016

Dự án: Thiết kế nội thất spa Serene Hàng Bè
Chủ đầu tư: Anh Dương
Địa chỉ: 59 Hàng Bè – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Thiết kế : Nội thất xanh

thiet-ke-noi-that-spa-59-hang-be-01

thiet-ke-noi-that-spa-59-hang-be-02

thiet-ke-noi-that-spa-59-hang-be-03

thiet-ke-noi-that-spa-59-hang-be-04

thiet-ke-noi-that-spa-59-hang-be-05

thiet-ke-noi-that-spa-59-hang-be-06

thiet-ke-noi-that-spa-59-hang-be-07

thiet-ke-noi-that-spa-59-hang-be-08

thiet-ke-noi-that-spa-59-hang-be-09

Tầng 1: Reception, phòng đợi, phòng massage cá

thiet-ke-noi-that-spa-59-hang-be-10

thiet-ke-noi-that-spa-59-hang-be-11

thiet-ke-noi-that-spa-59-hang-be-12

thiet-ke-noi-that-spa-59-hang-be-13

thiet-ke-noi-that-spa-59-hang-be-14

thiet-ke-noi-that-spa-59-hang-be-15

thiet-ke-noi-that-spa-59-hang-be-16

Tầng 2: Phòng massage vip, phòng massage đôi

thiet-ke-noi-that-spa-59-hang-be-17

thiet-ke-noi-that-spa-59-hang-be-18

thiet-ke-noi-that-spa-59-hang-be-19

thiet-ke-noi-that-spa-59-hang-be-20

thiet-ke-noi-that-spa-59-hang-be-21

thiet-ke-noi-that-spa-59-hang-be-22

thiet-ke-noi-that-spa-59-hang-be-23Tầng 3: Phòng massage tập thể


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *